Jl. Raya Ubud No.88, Bali 80571

(+62) 81 2345 1234

Opening : Mon-Fri 08:00 – 17:00


בלוג תוכנית עסקית ושיפור רווחיות

מהי פעילות חינוכית בפריפריה החברתית-כלכלית?

למרות שהוכר יותר ויותר כנושא חשוב, המושג "פריפריה" נותר מעורפל. חוסר הוודאות הזה מהווה אתגר גדול עבור קובעי מדיניות וחוקרים כאחד.

מהו חינוך והכשרה?

חינוך והכשרה חיוניים לצמיחת המגזר הכלכלי של המדינה. הם מתקיימים בדרך כלל במקום וגם במוסדות חינוך, שבהם נרכשים ידע ומיומנויות לאורך תקופה ממושכת.

חינוך הוא תהליך של למידה תיאורטית על עובדות, אירועים, מושגים, אמונות או עקרונות המסייע בפיתוח חשיבה, הבנה ושיפוט אצל אדם. מיומנויות אלה מיושמות לאחר מכן על מסלול קריירה או הזדמנות תעסוקה מסוימת.

השקפתו החצי-פריפריאלית של ולרשטיין על המערכת העולמית ראתה מבנה תלת-שכבתי: רוב המדינות בפריפריה (מדינות שאינן ליבה), שכבה בינונית קטנה ומעטות ביותר בחלק העליון. הסדר תלת-שכבתי זה נחשב כגורם מייצב בכלכלה העולמית.

מה זה השכלה גבוהה?

ההשכלה הגבוהה היא מרכיב אינטגרלי בבניין החברה והאומה. הוא מטפח התפתחות אישית, חדשנות טכנולוגית וקידמה חברתית תוך מתן גישה לסטודנטים לרמת חיים גבוהה יותר.

אף על פי שאוניברסיטאות נותרו חיוניות בכלכלה המודרנית, מחקר ופיתוח אזורי מבוסס ידע נמצאים עדיין בשלבים הראשונים שלהם (Fonseca & Nieth 2021). באזורי פריפריה, אוניברסיטאות מצוינות יכולות לתרום לתחרותיות אזורית על ידי מתן רעיונות חדשניים ותמיכה בהקמת תשתית מו"פ יעילה עבור חברות מקומיות (Garcia-Alvarez-Coque et al. 2021).

מחקר זה בוחן את תפקידן של שתי אוניברסיטאות בפריפריה החברתית-כלכלית: מיגל – המכון לחקר הגליל והמכללה האקדמית תל חי (ת"א). מפעלים אלו ממוקמים באזור עם אי-שוויון סוציו-אקונומי גבוה (OECD, 2020), המוביל לפערי שכר של עד 400%.

מהו חינוך טכני?

חינוך טכני הוא הכנה אקדמית ותעסוקתית של תלמידים לקריירה המערבת מדע יישומי וטכנולוגיה מודרנית. הוא מדגיש את ההבנה והיישום המעשי של עקרונות יסוד מהמדע והמתמטיקה.

השכלה מקצועית עומדת בניגוד, תוך שימת דגש על יישומים תיאורטיים, פילוסופיים ומעשיים של מגוון רחב של נושאים על מנת להכין את הבוגרים לעיסוק סמכותי בתחומים כמו משפטים, רפואה או הנדסה.

אחד היתרונות המרכזיים של חינוך טכני הוא שהסטודנטים מקבלים ניסיון מעשי בתחומם. יתר על כן, הם מקבלים תובנות מאנשי מקצוע מנוסים בתעשייה ויכולים להתחבר איתם לאחר סיום הלימודים.

מחקרים מראים שקריירה והשכלה טכנית יכולים להגדיל את שיעורי ההשלמה בבתי ספר תיכוניים ואת ההצלחה שלאחר התיכון של תלמידים בסיכון. זה גם מגדיל את התעסוקה ואת ההשתכרות, אם כי יש צורך באישור נוסף כדי לאמת השפעות ארוכות טווח של שוק העבודה.

לפרטים נוספים :

https://coyo.org.il/organization/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94/

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.